MinerAtlas
Validated ( on site ) 796 visites

MinerAtlas > Tarragona ( provincia ) > Priorat >

Mina Maria Magdalena #432

Maximitzar
Minimitzar
Filtres

Minercat GMC

Hi ha 1 documents i/o imatges relacionats amb aquesta localitat disponibles per a socis del Grup Mineralògic Català.

Els minerals de Catalunya de Josep M. Mata i Perelló (pàg. 134)

20. Ulldemolins (...):

a) Mina Santiago (o Mina Maria Magdalena): Apareix un filó, de direcció N70° i que cabussa 70° cap al sud. L'amplada és petita (i no sobrepassa mai els 40 cm). Es troba encaixat entre les pissarres del Carbonífer, en relació amb un dic de pòrfir granític. Els minerals presents són calcopirita (indicis), esfalerita, galena, goethita, pirolusita (dendrites), fluorita (que és el mineral majoritari, i que fou la base de l'explotació), calcita, malaquita, baritina i quars. Les coordenades són (981,3/757,3). Full 445.

Comentaris:

En Josep Maria Mata i també en alguns documents de l´IGME s´anomena erròniament la mina com a Santiago que era un permís d'investigació posterior a l´època d´activitat de la mina i que mai es va arribar ni tant sols a demarcar. El nom de la concessió és María Magdalena segons consta a l'arxiu de mines de Tarragona.

Aquesta explotació presenta galeries en dos indrets diferents que hem marcat com a sub-localitats, marquem la localitat principal en un punt intermedi.

Sublocations

Galeria de la Font del Metge - Mina María Magdalena #1846 Validated ( on site ) 4 images
Per sobre del riu de Prades hi ha una galeria d'una cinquantena de metres, sense pous ni derivacions. Els minerals presents són: Fluorita, (groga i lila), barita, galena i quars.

Galeries del Pont - María Magdalena #2717 Validated ( on site ) 7 images
L'accés a la mina es complicat i requereix logística. Hi trobem dos ratpenats en indrets diferents.